The Design Thinking Playbook

The Design Thinking Playbook

Để bắt nguồn các ý tưởng cho mọi loại hình từ công việc kinh doanh, hay công việc sáng tạo chúng ta thường phát ra ý tưởng sơ bộ bằng các nét vẽ cơ bản. Nhưng để hệ thống và phát triển chuỗi nôi dung đó, ta cần phương pháp và cách kết nối, phát triển thêm. Quyển sách này sẽ kích thích bạn làm nên điều đó

Pages: 352

Condition: New

950,000 VND

 

Your cart

Customer infomation