Skulls & Anatomy: Copyright Free Vintage Illustrations for Artists and Designers

Skulls & Anatomy: Copyright Free Vintage Illustrations for Artists and Designers

Skulls & Anatomy là một bộ sưu tập 180 bản vẽ giải phẫu chất lượng cao, được sử dụng trong các dự án sáng tạo. Đây là một nguồn lực thiết yếu để đưa nghệ thuật và thiết kế của bạn lên một tầm cao mới và mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trong ngành so với các đồng nghiệp.

Pages: 68

Condition: New

850,000 VND

 

Your cart

Customer infomation