On the Road to Variable: The Flexible Future of Typography

On the Road to Variable: The Flexible Future of Typography

Vào ngày 16 tháng 9 năm 2016, Adobe, Google, Apple và Microsoft đã công bố một bản cập nhật mới cho phép các phông chữ có thể thay đổi. Thông qua bản cập nhật này, các nhà thiết kế sẽ có quyền tự do và linh hoạt để sử dụng nhiều phong cách khác nhau. Mặc dù công nghệ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, kiểu chữ biến đổi đã trở thành một thế lực không thể ngăn cản trong thiết kế đồ họa đương đại.

Pages: 220

Condition: New

1,150,000 VND

 

Your cart

Customer infomation