NieR: Automata World Guide Volume 1

NieR: Automata World Guide Volume 1

Bước vào thế giới của NieR: Automata World Guide: Automata từ góc nhìn trực tiếp thông qua 192 trang nghệ thuật, truyền thuyết và khám phá đã thu thập thành một tập bìa cứng đầy màu sắc tuyệt vời bằng tiếng Anh lần đầu tiên!

Pages: 192

Condition: New

1,170,000 VND

 

Your cart

Customer infomation