Human Dimension & Interior Space

Human Dimension & Interior Space

"Đây là cuốn sách dành cho những bạn muốn nghiên cứu về cách áp dụng kích thước con người vào không gian nội thất. Nó cung cấp cách thiết lập các tiêu chuẩn thiết kế nội thất, mối quan gệ dựa trên nhân trắc học thích hợp giữa người dùng và không gian. Với những tiêu chuẩn này sách rất có ích đối với tất cả các nhà thiết kế trong môi trường nội thất. Cuốn sách này có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo khi cần thiết và chắc chắn nên là một cuốn sách không thể thiếu trong bộ sưu tập của ban. Một tài liệu tham khảo cần thiết cho bất kỳ nhà thiết kế nào."

Pages: 320

Condition: New

1,500,000 VND

 

Your cart

Customer infomation