Framed Drawing Techniques: Mastering Ballpoint Pen, Graphite Pencil, and Digital Tools for Visual Storytelling

Framed Drawing Techniques: Mastering Ballpoint Pen, Graphite Pencil, and Digital Tools for Visual Storytelling

Sách hướng dẫn kỹ thuật vẽ bằng bút bi, mô tả chất liệu, kỹ thuật các chủ đề đa dạng trong quá trình phát triển storyboard của các hoạ sĩ minh hoạ.

Pages: 136

Condition: New

1,050,000 VND

 

Your cart

Customer infomation