First Things First!: New Branding and Design for New Businesses

First Things First!: New Branding and Design for New Businesses

Bất kỳ doanh nghiệp nào mới cũng đều rất chú trọng vào việc thiết kế công ty sao cho thật nổi bật. Đối với những người bên ngoài và những người lần đầu tham gia vào thị trường, thiết kế công ty không phải là một tiện ích bổ sung, nó là một phần linh hồn của chính doanh nghiệp. Và nó đòi hỏi những ý tưởng mới mẻ không bị cản trở bởi các phương pháp tiêu chuẩn. Cuốn sách này trình bày các ví dụ thực tế từ các chủ cửa hàng và thợ cơ khí, nha sĩ và nông dân lần đầu tiên phát hiện ra thiết kế công ty - cũng như từ các công ty sáng tạo truyền thống như đại lý tiếp thị hoặc nhà hàng và khách sạn.

Pages: 256

Condition: New

1,120,000 VND

 

Your cart

Customer infomation