Design for Screen: Graphic Design Solutions for Great User Experiences

Design for Screen: Graphic Design Solutions for Great User Experiences

Ngành truyền thông công nghệ cần sự thoả mãn và thích thú trong trải nghiệm người dùng (UX) đó cũng là một lĩnh vực đang được các bạn thiết kế đồ hoạ quan tâm.

Pages:

Condition: New

1,439,000 VND

 

Your cart

Customer infomation