Cartographies of desire

Cartographies of desire

Trong nghiên cứu sâu rộng này về việc quan hệ đồng tính Nam - Nam trong bốn thế kỷ của lịch sử Nhật Bản, Gregory Pflugfelder khám phá các ngôn ngữ của y học, luật pháp và văn hóa phổ biến từ thế kỷ XVII qua thời chiếm đóng của Mỹ. Pflugfelder mở đầu bằng những suy đoán hấp dẫn về cách một dịch giả Edo viết về đồng tính luyến ái, sau đó chuyển sang luật pháp, văn học, bài báo, đường dẫn y tế và các nguồn khác để khám phá thái độ của người Nhật đối với tình dục qua nhiều thế kỷ. Trong ba thời đại lớn, ông lập luận, một lĩnh vực thống trị diễn ngôn về quan hệ tình dục nam-nam: văn hóa phổ biến trong thời Edo (1600-1868), luật học trong thời Meiji (1868-1912), và y học trong thế kỷ XX. . Phân tích đa ngành và lý thuyết này sẽ thu hút không chỉ sinh viên và học giả Nhật Bản mà cả những độc giả nghiên cứu về đồng tính, nghiên cứu văn học, nghiên cứu về giới và nghiên cứu văn hóa.

Pages: 416

Condition: New

1,160,000 VND

 

Your cart

Customer infomation